Operator intermodalny

Kalkulator intermodalny

Kalkulator intermodalny

Spółka Loconi Intermodal S.A. przygotowała dla Państwa Kalkulator Intermodalny. Sprawdź stawki on-line. więcej »

Nasze terminale

Nasze terminale

Mapa terminali Loconi Intermodal S.A. więcej »

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy

Loconi Intermodal S.A. oferuje regularne połączenia trójmiejskich portów z terminalami w Polsce. więcej »

Intermodalność jest sztuką łączenia różnych gałęzi transportu...

...którą wykonujemy w sposób szybki i wygodny, minimalizując koszty całkowite oraz ograniczając zjawisko kongestii.

Profesjonalnie

Specjalizujemy się w transporcie intermodalnym, terminowo przewożąc ładunki naszych klientów dzięki regularnym połączeniom pomiędzy trójmiejskimi portami a ogólnopolską siecią terminali.

Ekologicznie

Ograniczamy koszty środowiskowe oraz społeczne transportu, gdyż transport kolejowy emituje znacznie mniej CO2 oraz hałasu, oraz nie wpływa na stan infrastruktury drogowej. 

Bezpiecznie

Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa oraz innowacyjnym rozwiązaniom powierzone nam ładunki bezpiecznie i na czas docierają do miejsca przeznaczenia.

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

52 089 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

52 089 026,90 PLN