Transport całopojazdowy jest kluczowym elementem całego łańcucha dostaw. To forma przewozu, która pozwala na efektywne zarządzanie czasem i kosztami, będąc nieodłącznym partnerem wielu firm na całym świecie. Wyjaśniamy szczegóły transportu całopojazdowego, definicję oraz przesłanki do jego stosowania w praktyce.

Transport całopojazdowy – definicja

Transport całopojazdowy, inaczej FTL (Full Truck Load), polega na wynajmie całego pojazdu do przewozu towarów. Ten wariant jest najczęściej stosowany, gdy mamy do czynienia z dużymi ilościami przesyłek, które wypełniają całą przestrzeń ładunkową samochodu lub, gdy zachodzi konieczność szybkiego dostarczenia ładunku bez dodatkowych postojów.

Transport całopojazdowy jest zatem dedykowany przede wszystkim tym zleceniom, które wymagają gwarancji bezpośredniego dostarczenia towaru od nadawcy do odbiorcy bez zmiany pojazdów na trasie.

Transport drogowy a przewóz całopojazdowy

Chociaż transport drogowy może przybierać różne formy – od paczkowego po skonsolidowany – to wariant całopojazdowy wyróżnia się jako najbardziej bezpośrednia i najszybsza opcja przewozu.

W przeciwieństwie do przewozu częściowego LTL, gdzie różne ładunki od wielu nadawców znajdują się w jednym pojeździe, transport całopojazdowy oferuje wyłączność wykorzystania pojazdu. To minimalizuje ryzyko uszkodzeń czy opóźnień związanych z wielokrotnym załadunkiem i rozładunkiem towarów.

Ładunek całopojazdowy

Ładunek całopojazdowy to opcja transportowa, gdzie cała pojemność pojazdu jest dedykowana jednemu ładunkowi lub nadawcy. Ta forma okazuje się szczególnie korzystna w przypadku dużych, masowych przesyłek, które wypełniają cały samochód, lub gdy produkty wymagają specjalnych warunków przewozu.

Przewóz całopojazdowy jest preferowany przez firmy, które muszą przewozić towary bezpiecznie, szybko i bez przesiadek, ponieważ minimalizuje to ryzyko uszkodzeń czy utraty ładunku. Jednocześnie zapewnia większą kontrolę nad procesem dostawy.

Transport całopojazdowy eliminuje również potrzebę skonsolidowania ładunków z różnych źródeł, co jest typowe dla wariantu LCL. Przyspiesza tym samym czas tranzytu i dostawy bezpośrednio do miejsca docelowego. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla firm działających na zasadzie „just-in-time” lub dla tych, których towary wymagają natychmiastowej wysyłki oraz dostarczenia w określonym, nieprzekraczalnym terminie.