Przewóz kabotażowy to termin wykorzystywany w wielu krajach, odgrywający kluczowe znaczenie w międzynarodowej logistyce. Umożliwia efektywny przewóz towarów pomiędzy portami, ograniczając konieczność korzystania z usług przewoźnika międzynarodowego.

W przygotowanym przez nas artykule bliżej przyjrzeliśmy się tak istotnemu zagadnieniu, wyjaśniając naszym czytelnikom jego znaczenie i wpływ na globalny handel.

Co to jest przewóz kabotażowy?

Kabotaż, czyli przewóz kabotażowy, jest procesem polegającym na transporcie ładunków na terenie wybranego kraju pojazdem przewoźnika posiadającego siedzibę w innym państwie. Kluczowe zadanie tego rozwiązania polega na ograniczeniu kosztów przewozu, a także niwelacja tak zwanych pustych przebiegów.

To opcja, dzięki której możliwe jest podjęcie dodatkowego zlecenia przy przewozie międzynarodowym, w ramach którego przewoźnik podczas trasy powrotnej ma szansę zabrać nadprogramowy towar, by dostarczyć go na obszarze kraju podjęcia (na trasie powrotu do państwa swojej siedziby).

Transport kabotażowy – przykłady

Dobrym przykładem transportu kabotażowego jest sytuacja, w której samochód z Polski, realizując przewóz międzynarodowy na odcinku Polska-Niemcy po przeprowadzeniu rozładunku towaru, ma szansę wykonać przewozy rozpoczynające się oraz kończące na terenie należącym do naszych sąsiadów.

Przepisy dotyczą wszystkich państw należących do Unii Europejskiej oraz EFTA, zatem w każdym z nich da się wykonać kabotaż. Co ważne, gdy realizujemy kilka dostaw na terenie kraju przyjmującego, to przewóz tego typu możemy rozpocząć po ostatnim rozładunku. Musimy mieć na uwadze, że wspomniane przepisy dotyczą każdego typu towarów, w tym również ładunków niebezpiecznych.

Przewóz kabotażowy a kombinowany

Kabotaż oraz przewóz kombinowany to dwie różne metody transportu, różniące się od siebie cechami i korzyściami związanymi z ich zastosowaniem. Z pierwszym z wymienionych mamy do czynienia w sytuacji, w której transport towarów jest wykonywany między dwoma punktami w obrębie jednego kraju przez pojazd zarejestrowany w innym państwie.

Istotą transportu kombinowanego jest wykorzystanie kilku gałęzi transportu, które są niezbędne do przewiezienia towaru z punktu A do punktu B. Podstawowa różnica pomiędzy kabotażem a przewozem kombinowanym dotyczy wykorzystania pojazdów.

W transporcie kabotażowym cały proces przeprowadzany jest przy pomocy jednego, tego samego środka lokomocji. Natomiast w przypadku przewozu kombinowanego, trasę odbywa się przy zastosowaniu różnych gałęzi – nie tylko pojazdów drogowych, ale również transportu kolejowego czy morskiego.

Transport kombinowany nie ma także ograniczeń co do liczby przeprowadzonych przewozów, a w kabotażu są to 3 operacje w przeciągu 7 dni.

Przewóz kabotażowy – podsumowanie

Kabotaż to proces polegający na przewozie towarów pomiędzy dwoma punktami na terenie danego kraju poprzez pojazd, który został zarejestrowany w innym państwie. Przykładem realizacji tego typu zlecenia jest transport ładunków z Londynu do Manchesteru przez zarejestrowaną w Polsce firmę.