Transport towarów wiąże się z wieloma wymaganiami. Jednym z nich jest konieczność posiadania listu przewozowego. Dzięki temu dokumentowi można uniknąć nieporozumień między przewoźnikiem a nabywcą.

List przewozowy stanowi potwierdzenie, że przewoźnik zgodził się na transport towarów na określonych warunkach. Ponadto zawiera wszystkie ważne informacje o przesyłce. Aby dowiedzieć się dokładnie, co to jest list przewozowy, zapraszamy do dalszej części niniejszego artykułu.

Co to jest list przewozowy?

List przewozowy wskazuje warunki umowy transportu towarów. Potwierdza fakt, iż przewoźnik przyjął przesyłkę przeznaczoną do przewozu. Dokument ten zazwyczaj jest sporządzany wspólnie przez nadawcę towaru i transportowca.

Krajowy list przewozowy jest podstawą do zgłaszania roszczeń w razie zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy. Ponadto pełni istotną funkcję podczas kontroli celnej, ponieważ funkcjonariusze wykorzystują zawarte w nim informacje do ustalenia wysokości należnych opłat.

Zgodnie z aktualnymi przepisami nie ma konieczności sporządzania listu przewozowego podczas zawierania umowy przewozu, jednak posiadanie go znacznie ułatwia i usprawnia proces transportu i rozliczeń.

Odpowiednio sporządzony list przewozowy musi zawierać:

  • nazwę i adres nadawcy oraz jego podpis;
  • adres i nazwę odbiorcy;
  • informacje o placówce przewoźnika, który zawiera umowę;
  • informację o wartości ładunku;
  • informacje o cechach przesyłki.

 

Do listu przewozowego należy również dołączyć oświadczenia nadawcy o stanie przewożonego towaru. Konieczne jest także wskazanie informacji, co należy zrobić z ładunkiem, jeśli nie będzie możliwości wykonania umowy zgodnie z planem.

Krajowy list przewozowy

Krajowy list przewozowy to bardzo istotny dokument. Jest używany w transporcie kolejowym, lotniczym, drogowym i morskim na obszarze jednego kraju. Sporządza się go w czterech egzemplarzach: oryginał (dla odbiorcy), grzbiet (dla nadawcy), ceduła (uznawany za pokwitowanie) oraz wtórnik (również dla nadawcy).

Krajowy list przewozowy pełni funkcję informacyjną, dowodową, legitymacyjną i instrukcyjną. Stanowi dowód zawarcia umowy oraz wskazuje szczegóły dotyczące przewożonego ładunku, nadawcy, odbiorcy czy warunków transportu.

Kolejowy list przewozowy

Kolejowy list przewozowy, jak sama nazwa wskazuje, jest dokumentem wykorzystywanym w transporcie kolejowym. Znacznie ułatwia kontrolowanie i śledzenie przewożonego ładunku. Ponadto stanowi podstawę do rozliczenia za usługi transportowe.

List przewozowy może być dowodem w przypadku sporu dotyczącego przewozu towarów. Warto jednak pamiętać, że utrata lub jego brak nie oddziałuje na ważność i istnienie umowy transportu.

Kolejowy list przewozowy zwykle jest wystawiany przez nadawcę towaru przed rozpoczęciem transportu. Ważne, aby zawierał on wszystkie niezbędne elementy. Należy dopilnować, żeby znalazły się na nim podpisy stron – w przeciwnym razie może zostać uznany za nieważny. To bardzo istotny element, gdyż stanowi potwierdzenie akceptacji warunków przewozu przez obie strony.