About us

who we are

INTERMODAL OPERATOR

We are a joint-stock company operating on the Polish market since 2011. Thanks to the daily commitment of all employees of our company, we have become the market leader of intermodal operators in Poland. We organize the transport of containerized cargo in a timely, ecological and safe manner, efficiently combining rail transport on the longest possible section of the route with road transport on the last mile. We organize intermodal transport for over 150 forwarding companies and shipowners who, on an increasing scale, offer their clients land transport of containers. Our mission is to combine the needs and interests of all market participants on a mature and partnership basis. We believe that intermodal is the future of the transport market and the best alternative to road transport. We consistently move cargo from roads to tracks, supporting our actions with the values ​​​​that accompany us in our daily work.

kim jesteśmy

OPERATOR
INTERMODALNY

Jesteśmy spółką akcyjną działającą na polskim rynku od 2011 r. Dzięki codziennemu zaangażowaniu wszystkich pracowników tworzących naszą firmę w ciągu niespełna 8 lat wyrośliśmy na lidera rynku operatorów intermodalnych w Polsce. Terminowo, ekologicznie i bezpiecznie organizujemy przewóz skonteneryzowanych ładunków, sprawnie łącząc transport kolejowy na możliwie najdłuższym odcinku trasy z transportem drogowym na odcinku ostatniej mili. Organizujemy transport intermodalny ponad 150 firmom spedycyjnym oraz armatorom, którzy na coraz większą skalę oferują swoim klientom odwozy kontenerów na odcinku lądowym. Naszą misją jest łączenie potrzeb i interesów wszystkich uczestników rynku na dojrzałych i partnerskich zasadach. Wierzymy, że intermodal jest przyszłością rynku transportowego i najlepszą alternatywą dla transportu drogowego. Konsekwentnie przenosimy ładunek z dróg na tory, popierając nasze działania wartościami towarzyszącymi nam w codziennej pracy.

why are we in loconi?

MISSION

We are HERE because we like to DELIVER

What are we striving for and when do we feel fulfilled?

VISION

We don’t stop GROWING

see

OUR VALUES

We are guided by the values:

TEAMWORK

We are a team that supports, respects and trusts each other.

RESPONSIBILITY

We carry out daily tasks reliably and with commitment and keep our commitments.

EFFECTIVENESS

We deliver.

17 Group Idea

CONTINUOUS IMPROVEMENT

We care about our own development and that of the company.