Transport intermodalny stanowi nowoczesne rozwiązanie w dziedzinie logistyki, które zyskuje na popularności dzięki swojej efektywności, elastyczności oraz ekologicznego wymiaru. Jest to specjalny system, w którym do przewozu ładunków wykorzystuje się więcej niż jeden środek dostawy – drogowy, kolejowy, morski lub lotniczy – bez konieczności rozładunku i przeładunku towarów przy zmianie formy transportu intermodalnego. Co to jest i jak korzystać z tego rozwiązania logistycznego?

Co to jest transport intermodalny?

Transport intermodalny jest procesem przekazu towarów, wykorzystującym co najmniej dwa różne środki przewozu, takie jak kolej, samochody ciężarowe, statki czy samoloty, w jednym łańcuchu dostaw, bez bezpośredniej manipulacji przewożonymi towarami. Kluczowym elementem tego systemu jest wykorzystanie standardowych jednostek ładunkowych, takich jak kontenery, które mogą być łatwo przenoszone między różnymi środkami przewozu. Dzięki temu transport intermodalny zapewnia unikatową kombinację szybkości, bezpieczeństwa oraz kosztów, dostosowaną do współczesnych wymagań rynku logistycznego.

 

Transport intermodalny – przykłady

Przykładem transportu intermodalnego może być proces przewozu towarów z fabryki w Azji do odbiorcy w Europie. Towary są najpierw załadowane do kontenera, który jest przewożony ciężarówką do najbliższego portu, skąd drogą morską dociera do portu w Europie. Następnie kontener jest przekładany na pociąg, który dostarcza go do terminala kolejowego, skąd ponownie za pomocą transportu drogowego trafia do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Cały proces odbywa się bez potrzeby otwierania kontenera, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń ładunku.

Transport multimodalny a intermodalny

Choć często używane zamiennie, pojęcia transportu multimodalnego i intermodalnego nie są tożsame. Transport multimodalny również wykorzystuje więcej niż jeden środek przewozu do przewożenia towarów, jednak odbywa się to w ramach jednej umowy, gdzie operator logistyczny (multimodal transport operator – MTO) bierze na siebie odpowiedzialność za cały łańcuch. W przypadku wariantu intermodalnego, każdy etap operacji może być realizowany na podstawie odrębnej umowy, co daje nadawcy większą kontrolę nad procesem przewozu.

Transport intermodalny – zalety

Transport intermodalny przynosi liczne korzyści, które sprawiają, że jest on coraz częściej wybieranym rozwiązaniem w nowoczesnych strategiach logistycznych. Jego największą zaletą jest możliwość znaczącej redukcji kosztów całej operacji. Osiąga się to dzięki optymalizacji procesu przewozowego, który pozwala na wybór najbardziej efektywnych środków transportu dla konkretnych etapów dostawy, co przekłada się na niższe całkowite koszty operacyjne. Jednym z kluczowych atutów transportu intermodalnego jest również jego wpływ na środowisko. Przez zastosowanie różnorodnych środków przewozu, w tym kolejowego i morskiego, które charakteryzują się niższą emisją dwutlenku węgla na jednostkę przewożonego towaru w porównaniu z przejazdem drogowym, przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. W ten sposób transport intermodalny wpisuje się w globalne trendy związane z dążeniem do zrównoważonego rozwoju i ekologii. Bezpieczeństwo przewożonych towarów stanowi kolejną istotną zaletę. Dzięki minimalizacji liczby operacji załadunku i rozładunku, zmniejsza się ryzyko uszkodzeń ładunku. Kontenery i inne jednostki ładunkowe są zaprojektowane tak, aby chronić zawartość przed czynnikami zewnętrznymi, co jest szczególnie ważne w przypadku towarów delikatnych lub wartościowych. Ponadto transport intermodalny pozwala na poprawę efektywności oraz szybkości dostaw. Wykorzystanie transportu kolejowego na dłuższych odcinkach pozwala na uniknięcie problemów związanych z korkami drogowymi, co jest częstym wyzwaniem w przypadku klasycznego przewozu drogowego. W rezultacie czas dostawy można łatwiej przewidzieć, a to ma kluczowe znaczenie dla planowania łańcuchów dostaw.