Акціонування

Правління Loconi Intermodal Spółka Akcyjna з зареєстрованим офісом у Ґдині, номер KRS 0000387523 (надалі – «Компанія»), діючи відповідно до ст. 16 Закону від 30 серпня 2019 р. про внесення змін до Закону – Кодексу комерційних компаній та деяких інших актів (Законодавчий вісник за 2019 р., пункт 1798) закликає всіх акціонерів Компанії та власників варрантів на підписку подати документи на свої акції та варранти на підписку з метою їх дематеріалізації.
Документи на акції та документи про передплату необхідно подавати до юридичної адреси Компанії, тобто вул. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Poland – у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9:00 до 15:00.

Правління Loconi Intermodal Spółka Akcyjna з зареєстрованим офісом у Ґдині, номер KRS 0000387523 (надалі – «Компанія»), діючи відповідно до ст. 16 Закону від 30 серпня 2019 р. про внесення змін до Закону – Кодексу комерційних компаній та деяких інших актів (Законодавчий вісник за 2019 р., пункт 1798) закликає всіх акціонерів Компанії та власників варрантів на підписку подати документи на свої акції та варранти на підписку з метою їх дематеріалізації.
Документи на акції та документи про передплату необхідно подавати до юридичної адреси Компанії, тобто вул. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Poland – у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9:00 до 15:00.

Zarząd Loconi Intermodal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, KRS 0000387523 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji oraz dokumenty warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Polska – w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Правління Loconi Intermodal Spółka Akcyjna з зареєстрованим офісом у Ґдині, номер KRS 0000387523 (надалі – «Компанія»), діючи відповідно до ст. 16 Закону від 30 серпня 2019 р. про внесення змін до Закону – Кодексу комерційних компаній та деяких інших актів (Законодавчий вісник за 2019 р., пункт 1798) закликає всіх акціонерів Компанії та власників варрантів на підписку подати документи на свої акції та варранти на підписку з метою їх дематеріалізації.

Документи на акції та документи про передплату необхідно подавати до юридичної адреси Компанії, тобто вул. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Poland – у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9:00 до 15:00.

Правління Loconi Intermodal Spółka Akcyjna з зареєстрованим офісом у Ґдині, номер KRS 0000387523 (надалі – «Компанія»), діючи відповідно до ст. 16 Закону від 30 серпня 2019 р. про внесення змін до Закону – Кодексу комерційних компаній та деяких інших актів (Законодавчий вісник за 2019 р., пункт 1798) закликає всіх акціонерів Компанії та власників варрантів на підписку подати документи на свої акції та варранти на підписку з метою їх дематеріалізації.

Документи на акції та документи про передплату необхідно подавати до юридичної адреси Компанії, тобто вул. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia, Poland – у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9:00 до 15:00.

Правління Loconi Intermodal Spółka Akcyjna з зареєстрованим офісом у Ґдині, KRS 0000387523, Окружний суд Гданськ-Пульноц у Ґданську, 8-й комерційний відділ Національного судового реєстру, запис у реєстрі: 27 травня 2011 («Компанія»), в.о. відповідно до ст. 399 § 1 у зв’язку з жарт. 402 § 1 Кодексу комерційних товариств, скликає Загальні збори акціонерів Товариства, які відбудуться 16 червня 2020 року о 12:00 у Варшаві в головному офісі Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. на вул. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa, з таким порядком денним:

1. Відкриття засідання.
2. Обрання голови Чергових Загальних Зборів.
3. Підтвердження правильності скликання та можливості прийняття резолюцій.
4. Прийняття рішення про затвердження порядку денного.
5. Прийняття рішення про розгляд та затвердження фінансової звітності Loconi Intermodal S.A. на 2019 фінансовий рік.
6. Прийняття рішення про розгляд та затвердження звіту Правління Loconi Intermodal S.A. з діяльності товариства за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
7. Прийняття рішення про розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Loconi Intermodal S.A. з операцій за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про надання голосування Президенту Правління Loconi Intermodal S.A. z у 2019 фінансовому році.
10. Прийняття рішення про звільнення Віце-президента з економічних та фінансових питань Loconi Intermodal S.A. у 2019 фінансовому році.
11. Прийняття рішень про звільнення членів наглядової ради Loconi Intermodal S.A. від виконання обов’язків у 2019 фінансовому році.
12. Прийняття рішення про подальше існування Товариства.
13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Прийняття рішення про затвердження єдиного тексту Статуту Товариства.
15. Прийняття рішення про обрання суб’єкта ведення реєстру акціонерів Товариства на виконання встановленого законом обов’язку щодо дематеріалізації акцій та надання згоди на укладення з ним договору.
16. Закриття чергових загальних зборів.
Зміни до § 27 розд 2 Статуту Товариства:
Актуальне формулювання:
«2. У випадку Правління з одного члена, єдиний член Правління має право робити заяви від імені Компанії. У разі правління, що складається з кількох членів, для подання декларацій від імені Компанії потрібна співпраця двох членів правління або члена правління разом із довіреною особою.
Пропонований вміст:
«2. Кожен член Правління має право представляти Товариство самостійно.class=”offer-communiaction”>