Operator intermodalny

Misja i wartości Loconi Intermodal S.A.

Wierzymy, że transport intermodalny może zmienić oblicze branży logistycznej. Poprzez elastyczne podejście „przenosimy z dróg na tory” i wprowadzamy nowe usługi. Dzięki naszej kreatywności tworzymy nową jakość obsługi i usług. Ponieważ czujemy się odpowiedzialni za sukces naszych klientów dzielimy się z nimi również wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy prekursorami - dzięki doskonałej znajomości rynku, wprowadziliśmy innowacyjne usługi, które spełniają potrzeby naszych klientów.

Wartości, którymi się kierujemy w prowadzeniu naszej działalności, to:

  • innowacyjność i kreatywność
  • uczciwość i lojalność
  • elastyczność
  • entuzjazm
  • odpowiedzialność
Loconi Intermodal S.A.

Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia pozycji wiodącego operatora intermodalnego na rynku polskim.

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN