Operator intermodalny

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy połączeń intermodalnych Loconi

Loconi Intermodal S.A.

Powyższy rozkład ma jedynie charakter orientacyjny i może zmieniać się w zależności m.in. od terminów wpłynięć feederów, aktualnych możliwości obsługi pociągów w portach, warunków atmosferycznych itp.
Należy wziąć pod uwagę, iż w niektórych przypadkach podane terminy załadunków/rozładunków jak i gotowości mogą z przyczyn podanych powyżej ulec zmianom.
Potwierdzenie dotyczące aktualnych/planowanych rozkładów można uzyskać w działach Obsługi Kolei Loconi Intermodal – odpowiednio w Gdyni (odjazdy importowe, przyjazdy eksportowe) i w oddziałach terminalowych Radomsko, Warszawa, Poznań (odjazdy eksportowe, przyjazdy importowe).

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

1.714.732,90 złotych

Wysokość kapitału wpłaconego:

1.714.732,90 złotych