Operator intermodalny

Depoty

Na naszych terminalach prowadzimy autoryzowane depoty armatorskie, na których świadczymy kompleksowe usługi:

  • składowanie kontenerów
  • pełny serwis sprzętu (naprawy, czyszczenie)
  • dokumentowanie stanu technicznego kontenerów
  • plombowanie 

 Lokalizacje depotów:

  • TK Gądki, ul. Magazynowa 8
  • TK Radomsko, ul. Kraszewskiego 36
  • TK Warszawa  ul. Jagiellońska 88 (teren FSO - wjazd bramą nr 3 od strony ul. Kotsisa)
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN