Operator intermodalny

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Loconi Intermodal S.A.


DOTACJE NA INNOWACJE

Loconi Intermodal S.A. zrealizowało projekt pt. „Wdrożenie systemu informatycznego B2B automatyzującego procesy biznesowe między firmą Loconi Intermodal S.A. a jej partnerami” w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Celem projektu było wdrożenie wydajnego i nowoczesnego systemu informatycznego, który wprowadzi automatyczną wymianę informacji biznesowych pomiędzy Loconi Intermodal S.A. a jej Partnerami. W efekcie przedsięwzięcia powstał system informatyczny wyposażony w elementy operacyjne oraz rozwiązania klasy WMS i księgowe.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN