Operator intermodalny

Aktualności

Pozyskaliśmy finansowanie na dalszy rozwój spółki.

Podpisaliśmy umowę z funduszem inwestycyjnym Syntaxis Capital, której przedmiotem jest udzielenie spółce finansowania w kwocie 35 mln zł. W ramach umowy Syntaxis Capital objął również pakiet 8% akcji firmy i stał się nowym akcjonariuszem Loconi Intermodal. W ten sposób spółka weszła w nowy etap rozwoju i zapewniła sobie możliwość inwestycji w kolejne terminale i połączenia w Polsce.

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN