Operator intermodalny

Aktualności

Loconi Intermodal Gepardem Biznesu 2015 według wzrostu wartości rynkowej.

Loconi Intermodal znalazł się wśród tych przedsiębiorstw działających w Polsce, których wyniki finansowe przeanalizował Instytut Europejskiego Biznesu, dzięki czemu uzyskał tytuł Geparda Biznesu 2015, bo wartość rynkowa spółki w latach 2014 – 2015 wzrosła o więcej niż 10%.

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN