Operator intermodalny

Aktualności

Komunikat Prasowy

Loconi Intermodal: 95% wzrostu przewozów w pierwszym półroczu

Gdynia, 17 lipca 2014 r.

 

 

Komunikat Prasowy

Loconi Intermodal: 95% wzrostu przewozów w pierwszym półroczu

Gdyński operator intermodalny, który w 2013 roku zwiększył przychody o 120 proc., utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku 2014 spółka Loconi obsłużyła kolejne 61,6 tys. TEU ładunków, to jest o 95% więcej niż w I półroczu 2013. Dzięki przeniesieniu ładunków z transportu kołowego na kolej, od początku roku kolejne  37 tys. ciężarówek nie wyjechało na drogi.

– Obserwujemy, że entuzjazm naszych klientów do zmiany środka transportu z samochodów ciężarowych na kolej wciąż rośnie, a ładunków do przeniesienia wciąż przybywa. Dlatego też, podobnie jak nasze porty, już teraz przygotowujemy się do obsłużenia masy kilku milionów kontenerów, która ma zalać terminale portowe w perspektywie kilku najbliższych lat – mówi Lidia Dziewierska, prezes zarządu Loconi Intermodal.

Konteneryzacja to od wielu lat dominujący trend na światowym rynku przewozów towarowych. Z każdym rokiem w polskich portach dynamicznie rośnie liczba przeładowywanych jednostek intermodalnych. Z prognoz wynika, że do 2020 roku zwiększy się ona ponad 3-krotnie, do 7 mln TEU rocznie, a skonteneryzowane przewozy w skali globalnej osiągną 150 mln TEU rocznie. W roku 2012 w Polsce przewozy intermodalne po raz pierwszy przekroczyły 1 mln TEU. W 2013 r. było to 1,12 mln TEU. W pierwszym kwartale tego roku UTK odnotował wzrost o kolejne 4,9%.

– Działamy na rynku już 2 lata, a nadal mamy wysoką dynamikę wzrostu i zamierzamy ją utrzymać przez co najmniej kilka następnych lat. Powinny nam to zapewnić rozpoczęte plany inwestycyjne, które mają na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych i składowych. Planujemy utworzyć kolejne terminale intermodalne w regionach charakteryzujących się dużą aktywnością gospodarczą tj. w województwach małopolskim, lubuskim oraz śląskim – dodaje Lidia Dziewierska.

Obecnie, dominującym środkiem transportu dla rozwożonych z portu ładunków jest transport drogowy, który korkuje i niszczy polskie drogi, zmniejsza poziom bezpieczeństwa drogowego i generuje szkodliwe emisje. Coraz więcej firm decyduje się jednak na odejście od transportu drogowego i przeniesienie ładunków na tory. Dzięki Loconi w 2013 r. po polskich drogach przejechało o ok. 46 tys. samochodów ciężarowych mniej, a w samym 2014 – już kolejne 37 tys. Od początku działalności Loconi, dzięki nowym połączeniom intermodalnym łącznie ok. 107 tys. ciężarówek pozostało na parkingach.

Zwiększenie liczby obsługiwanych przez Loconi kontenerów pociągnęło za sobą konieczność uruchomienia kolejnych połączeń intermodalnych. W pierwszym półroczu zrealizowano ich 783, co stanowi 75% wszystkich połączeń zrealizowanych przez Loconi w roku 2013.

– W przyjętym przez nas modelu biznesowym kluczowe jest zaangażowanie kilkudziesięciu operatorów logistycznych. Loconi pełni dla nich funkcję platformy umożliwiającej np. łączenie ładunków importowych z eksportowymi ładunkami innych podmiotów. W ten sposób operatorzy uzyskują dodatkowe korzyści, a my - poprzez wykorzystanie efektu skali, możemy budować takie połączenia intermodalne, które są faktyczną alternatywą dla transportu drogowego. Uruchamiamy pociągi towarowe funkcjonujące analogicznie do połączeń pasażerskich - regularne, przeznaczone dla mniejszych, pojedynczych partii ładunków. Łączą one bezpośrednio trójmiejskie porty z największymi aglomeracjami kraju – mówi Lidia Dziewierska.

***

TEU: (twenty feet equivalent unit) – jednostka odpowiadająca jednemu kontenerowi o długości 20 stóp

UTI: (unite de transport intermodal) – intermodalna jednostka transportowa odpowiadająca dowolnej sztuce kontenera (20’, 40’, 45’), a także sztuce nadwozia wymiennego, naczepy siodłowej, itp. przewożonej w toku przewozu intermodalnego.

Loconi Intermodal S.A. to dynamicznie rozwijający się operator intermodalny, który w 2013 r. (drugim roku działalności operacyjnej) przewiózł na pociągach ponad 46 tysięcy kontenerów
(80 tys. TEU) i wygenerował przychody na poziomie 52 mln złotych. Jeszcze w tym roku Loconi planuje debiut na rynku NewConnect na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od początku działalności Spółka rośnie o ponad 90% licząc rok do roku, podczas gdy przewozy intermodalne w Polsce urosły w 2013 r. o 7%. W pierwszym półroczu wolumen obsługiwanych przewozów wzrósł o 95%. Obecnie Spółka pracuje na czterech terminalach intermodalnych, w tym na dwóch jest zarządcą. Kolejne dwa terminale firma zamierza uruchomić w najbliższym roku. Model biznesowy Loconi Intermodal zakłada współpracę wyłącznie z operatorami logistycznymi, a nie bezpośrednio z importerami i eksporterami ładunków. Spółka współpracuje już z ponad 60 firmami spedycyjnymi, a dla nich pośrednio z kilkoma tysiącami odbiorców usług logistycznych w Polsce. Pośrednio firma zapewnia rozwiązania intermodalne dla największych koncernów międzynarodowych.

Dodatkowe informacje:
Michał Kudła
tel. 507 77 45 14
michal.kudla@pr-komunikator.pl

Loconi Intermodal S.A.
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN