Operator intermodalny

USŁUGI TERMINALOWE

Loconi oferuje także usługi terminalowe.  Ważnym punktem w całym łańcuchu dostaw intermodalnych jest sieć terminali kontenerowych zlokalizowanych w atrakcyjnych dla rozwoju transportu intermodalnego miejscach w kraju.

Poza standardowymi operacjami przeładunku kontenerów, świadczymy szerokie spektrum usług terminalowych, takich jak:

  • składowanie kontenerów pełnych i pustych,
  • serwis kontenerów – naprawa,
  • czyszczenie,dokumentowanie stanu technicznego kontenerów,
  • ważenie kontenerów,
  • zakładanie plomb.
Loconi Intermodal S.A.
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN