Operator intermodalny

DOWOZY SAMOCHODOWE

Dowozy samochodowe są integralną częścią całego procesu transportu intermodalnego, i są wykorzystywane   na ostatnim odcinku dowozu / odwozu towaru z terminalu do drzwi klienta. Optymalne efekty, jakie niesie zestawienie regularnych połączeń kolejowych z odwozami samochodowymi na krótkich dystansach są nieosiągalne przez standardowy model opierający się na wykorzystaniu tylko jednego środka transportu w całym procesie transportowym. Dowozy z terminali gwarantują elastyczność dzięki szybkiemu czasowi reakcji na zapotrzebowanie na dowóz ze strony klienta.

Loconi Intermodal S.A.
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN