Operator intermodalny

TRANSPORT KOLEJOWY

Transport kolejowy jest podstawowym ogniwem transportu intermodalnego realizowanym przez Loconi Intermodal S.A.w oparciu o regularne połączenia kolejowe pomiędzy portami a własnymi, nowoczesnymi terminalami kontenerowymi w kraju. Nasze pociągi regularnie kursują pomiędzy portami w Gdańsku i Gdyni, a terminalami w Poznaniu, Warszawie i Radomsku. 

Loconi Intermodal S.A.

Transport kolejowy uznawany jest za znacznie bardziej przyjazny środowisku niż transport drogowy. Prócz kosztów środowiskowych pozwala również na ograniczenie pozostałych społecznych kosztów transportu: wykorzystanie kolei sprzyja dobrostanowi infrastruktury drogowej, mniejszej ilości wypadków drogowych i poprawie jakości życia mieszkańców terenów, na których istnieje wysokie zapotrzebowanie na usługi logistyczne. Wykorzystanie transportu kolejowego to istotny element w budowaniu wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. 

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN