Operator intermodalny

Opis Spółki Loconi Intermodal S.A.

O firmie

Firma powstała w 2011 roku, od początku jest blisko związana z transportem morskim i Gdynią. Lokalizacja w Gdyni, niedaleko portu i dwóch morskich terminali kontenerowych, zapewnia doskonały punkt wyjścia dla prowadzonej przez nas działalności. Intensywny rozwój spółki umożliwiają także dogodne warunki gospodarcze, a polityka transportowa państwa wspiera branżę w zakresie tworzenia warunków sprzyjających przenoszeniu przewozów z dróg na kolej.

Operator intermodalny

Jesteśmy klasycznym operatorem intermodalnym – organizujemy kompleksowy, terminowy i bezpieczny łańcuch dostaw przy wykorzystaniu transportu kolejowego oraz transportu drogowego.

Współpracujemy z ponad 120 partnerami z branży, naszymi klientami są wyłącznie operatorzy logistyczni - firmy spedycyjne i armatorzy zainteresowane zwiększeniem efektywności swoich dostaw zarówno w imporcie jak i eksporcie.

Zapewniamy bezpośrednie połączenia intermodalne z trójmiejskich portów w 3 regiony Polski; do Radomska, Poznania i Warszawy.

Rozwój sieci połączeń

Loconi Intermodal S.A.

W najbliższej przyszłości plany inwestycyjne przewidują dalszy rozwój sieci terminali. W pierwszej kolejności chcemy stworzyć możliwość świadczenia połączeń intermodalnych z południem Polski.

Loconi Intermodal S.A.
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN