Operator intermodalny

Loconi Intermodal S.A. - Operator Intermodalny

Jesteśmy operatorem intermodalnym - organizujemy kompleksowy, terminowy i bezpieczny łańcuch dostaw przy wykorzystaniu transportu kolejowego na możliwie najdłuższym odcinku trasy, oraz transportu drogowego na odcinku ostatniej mili. 

Loconi Intermodal S.A.

Współpraca z Loconi to najlepszy wybór, ze względu na:

  • Regularne połączenia kolejowe w oparciu o regularny rozkład jazdy
  • Terminową i niezawodną realizację zleceń
  • Własną infrastrukturę terminalową z pełną ochroną
  • Optymalizację kosztów przeładunku
  • Flotę samochodową dedykowaną do realizacji przewozu na odcinku ostatniej mili
  • Depoty składowe 
  • Możliwość utworzenia dedykowanych połączeń kolejowych
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN