Operator intermodalny

Terminal Gądki

Położony w pobliżu dróg nr S11, E30, S5, 1,5 km od A2. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Gądki.

Parametry operacyjne:

 • Powierzchnia operacyjna placu składowego pozwalająca na składowanie kontenerów w ilości 1000 TEU
 • Maksymalna roczna możliwość przeładunkowa 80 000 TEU
 • Bocznica kolejowa z torami o łącznej długości 630 m
 • Obsługuje kontenery 20’ 30’ 40’ 45’ HC

Dodatkowe usługi:

 • Trucking
 • Remonty kontenerów
 • Czyszczenie kontenerów
 • Plombowanie kontenerów, zakładanie i usuwanie znaków, nalepek
 • Ważenie kontenerów
Nowy Adres:
ul. Magazynowa 8, 62-023 Gądki

Czynny bez przerwy 24 godziny na dobę.

Kontakt z terminalem w sprawie awizacji, złożenia/podjęcia kontenerów:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00

tel.: 506 057 482

email: depot.poz@loconi.pl

 

 • Terminal Kontenerowy Loconi Intermodal S.A.
 • ul. Magazynowa 8
 • 62-023 Gądki
 • Tel. 506 057 482
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN