Operator intermodalny

Terminal Poznań

Położony w pobliżu dróg nr S11, E30, S5, 1,5 km od A2. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań-Rudnicze.

Parametry operacyjne:

  • Powierzchnia operacyjna placu składowego pozwalająca na składowanie kontenerów w ilości 1000 TEU
  • Maksymalna roczna możliwość przeładunkowa 80 000 TEU
  • Bocznica kolejowa z torami o łącznej długości 600 m
  • Obsługuje kontenery 20’ 30’ 40’ 45’ HC
  • 3 pojazdy podnośnikowo - przeładunkowe typu Kalmar DRF i 1 SMV

Dodatkowe usługi:

  • Trucking
  • Remonty kontenerów
  • Czyszczenie kontenerów
  • Plombowanie kontenerów, zakładanie i usuwanie znaków, nalepek
  • Ważenie kontenerów
Adres:
ul. Nowosolska 40, 60-171 Poznań
(wjazd od ul. Oławskiej)
 
Czynny bez przerwy:
od 18.00 w niedzielę do 14.00 w sobotę
 
Kontakt z terminalem w sprawie awizacji, złożenia/podjęcia kontenerów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00
tel.: 506 057 482
email: depot.poz@loconi.pl

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN