Operator intermodalny

Terminal Radomsko

Położony w pobliżu dróg nr E75, 91, 1. Pół kilometra od nowej obwodnicy Radomska, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Radomsko. 

Parametry operacyjne:

 • Powierzchnia operacyjna placów składowych pozwalająca na składowanie kontenerów w ilości 2500 TEU.
 • Maksymalna roczna możliwość przeładunkowa 80 000 TEU
 • Bocznica kolejowa długości 600 m
 • Obsługuje kontenery 20’ 30’ 40’ 45’ HC
 • 3 pojazdy podnośnikowo - przeładunkowe typu Kalmar DRF

Dodatkowe usługi:

 • Trucking
 • Remonty kontenerów
 • Czyszczenie kontenerów
 • Plombowanie kontenerów, zakładanie i usuwanie znaków, nalepek
 • Miejsce uznane do wykonywania odpraw celnych
 • Ważenie kontenerów
Adres:
ul. Kraszewskiego 36, 97-500 Radomsko
(wjazd od ul. Św. Rozalii, przy przejeździe kolejowym)
 
Czynny bez przerwy:
od niedzieli godz. 22.00 do 14.00 godz. w sobotę
 
Kontakt z terminalem w sprawie awizacji, złożenia / podjęcia kontenerów:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00
tel.: 502 177 614 lub 506 057 383
email: depot.rad@loconi.pl
 

LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN