Operator intermodalny

Transport intermodalny

Transport intermodalny to optymalne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

"...Intermodalność jest sztuką łączenia różnych gałęzi transportu w sposób szybki i wygodny, a jej celem jest minimalizacja kosztów całkowitych oraz ograniczenie zjawiska kongestii..."

W dzisiejszym świecie transport intermodalny stanowi rdzeń światowego handlu. W przeciwieństwie do konwencjonalnych przewozów, gdzie każdy środek transportu funkcjonuje niezależnie, transport intermodalny zmierza ku integracji różnych środków i usług, przyczyniając się do optymalizacji całego procesu dystrybucji.

Transport intermodalny polega na wykorzystaniu przynajmniej dwóch środków transportu, lecz jednej jednostki transportowej - na przykład kontenera. Podstawowym założeniem jest konsolidacja ładunków przewożonych na długich dystansach i optymalizacja czasu ich dostarczenia poprzez efektywną sieć dostaw do klienta na rynku lokalnym.

Globalny transport intermodalny opiera się na obrocie kontenerowym, czyli na przewożeniu dóbr w stalowych kontenerach o standardowych rozmiarach, z których najbardziej typową jednostką jest TEU - czyli kontener o długości dwudziestu stóp. Każdego roku światowy obrót kontenerowy sięga około 30 milionów przewiezionych kontenerów, co przeliczane jest na około 100 mln TEU. W kontenerach przewożone jest ponad 60% ładunków transportowanych drogą morską.

Korzyści płynące z transportu intermodalnego:

  • Obniżenie globalnego kosztu procesu transportowego
  • Zapewnienie szybkiego i terminowego dostarczenia ładunku
  • Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru
  • Zwiększenie możliwości jednorazowego przewozu większej partii ładunku
  • Zmniejszenie obciążenia dla środowiska naturalnego
Loconi Intermodal S.A.
LOCONI INTERMODAL S.A.

ul. Łużycka 8a, 81-537 Gdynia

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS

KRS:
0000387523
NIP:
958-165-05-13
REGON:
221235901

Wysokość kapitału zakładowego:

43 789 026,90 PLN

Wysokość kapitału wpłaconego:

43 789 026,90 PLN